ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

                                                            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2020 2021 Το Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017  και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών , (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3628/31-8-2020) αποφάσισε,  με την υπ’ αριθμ. 01/09-09-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, να…

Περισσότερα

Συνεργασία του Τμήματος Μουσειολογίας με το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους

Ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή των φοιτητών του τμήματος Μουσειολογίας και του πρώην τμήματος ΔΟΕΠΤΜ   Την Τρίτη 19/11/2019 ώρα 11:45 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου ενημέρωση των φοιτητών του τμήματος Μουσειολογίας και του πρώην τμήματος ΔΟΕΠΤΜ σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής τους στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Μουσειολογίας,σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80 Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 5/1-8-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του…

Περισσότερα

Λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τους φοιτητές του πρώην τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ

Στη Συνέλευση υπ. αριθμ. 3/11-7-2019 του Τμήματος Μουσειολογίας εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σχετικά με τον καθορισμό των επί πλέον μαθημάτων που απαιτούνται να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ του πρώην ΤΕΙ Δ. Ελλάδας οι οποίοι επιθυμούν, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 5 του ν. 4610/2019, μετά την περάτωση…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 18 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 80926 – Ε.Υ.: Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου) (22/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 618 / 22.07.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής…

Περισσότερα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019 – 2020

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 151/6.6.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, ως ακολούθως: Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2019: 26.8.2019- 20.9.2019 Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 30.9.2019 Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 20.1.2020 – 7.2.2020 Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 17.2.2020…

Περισσότερα

Ίδρυση τμήματος Μουσειολογίας

Το Τμήμα Μουσειολογίας, με έδρα τον Πύργο, ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019 και στοχεύει στην παροχή ευρείας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Μουσειολογίας. Ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος Μουσειολογίας στην πλήρη ανάπτυξή του είναι να παρέχει στους φοιτητές σε βάθος κατανόηση των θεωρητικών κατευθύνσεων της Μουσειολογίας αλλά και πρακτικών εφαρμογών και μεθόδων…

Περισσότερα