Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, με βάση την απόφαση της Συγκλήτου της 31ης Ιανουαρίου και την ανακοίνωση της Συγκλήτου της 2ας Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε πως η τρέχουσα εξεταστική και για τους φοιτητές του τμήματος ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΟΕΠΤΜ-ΠΛΗ.ΜΜΕ, θα συνεχιστεί με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση, εφόσον οι συγκεκριμένες ακαδημαϊκές παράμετροι του κάθε μαθήματος το επιτρέπουν.

Το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής για το τμήμα θα αναρτηθεί άμεσα στον ιστότοπο του Τμήματος Μουσειολογίας.

Σε περίπτωση λήξης της κατάληψης το ήδη αναρτημένο πρόγραμμα θα ισχύσει για τις 8 και 9/2 και θα συμπληρωθεί για τις ημερομηνίες 12-16/2/2024.