Την Πέμπτη, 8/2/2024 θα γίνουν οι εξετάσεις των μαθημάτων με την κ. Πυρπύλη Σπυριδούλα και την Παρασκευή, στις 9/2/2024, οι εξετάσεις με την κ. Καρανικόλα Ζωή, προφορικά και εξ αποστάσεως σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα, έχουν καταχωρηθεί οι σύνδεσμοι για κάθε μάθημα και κάθε εξετάστρια. Για τα υπόλοιπα μαθήματα της Μουσειολογίας,  θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα