Το μάθημα της Πέμπτης, 2902-2024, ‘Ερμηνευτικές στρατηγικές και συγγραφή μουσειακών κειμένων (MUS_805)’ δεν θα διενεργηθεί λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας Κατερίνας Παπαδοπούλου ως συνηγόρου σε δικαστήριο.
Θα ενημερωθείτε για την ημέρα και ώρα της αναπλήρωσης με σχετική ανακοίνωση”