Έγινε μια μικρή τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024. Συγκεκριμένα, το μάθημα (MUS_807) Πρακτική άσκηση (Ε) με τον κ. Παναγιωτόπουλο θα γίνεται κάθε Τρίτη στις 18:00-21:00, στην αίθουσα Β11 και το μάθημα (MUS_805) Ερμηνευτικές στρατηγικές και συγγραφή μουσειακών κειμένων (Ε) με την .κ. Παπαδοπούλου, κάθε Πέμπτη  στις 18:00-21:00, στην αίθουσα Β11.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα