Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr-ha@upatras.gr
  • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο του τμήματος
  • Μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση
    Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
    Τμήμα Μουσειολογίας
    Κτίριο Β, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας Ρίο 26504 Ελλάδα

Τηλέφωνο Γραμματείας

62610962997-99


Φόρμα επικοινωνίας


Παρακαλούμε εισάγετε το ακαδημαϊκό σας e-mail. Αιτήματα επικοινωνίας που δεν θα περιέχουν το ακαδημαϊκό e-mail του φοιτητή δεν θα απαντώνται.