Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: museolsecr@upatras.gr
 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο του τμήματος
 • Μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση
  Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  Τμήμα Μουσειολογίας
  Ρήγα Φεραίου
  Τ.Κ. 27131, Πύργος

Τηλέφωνο: (+30) 2610962885
Φαξ: (+30) 2621025494


Φόρμα επικοινωνίας


Παρακαλούμε εισάγετε το ακαδημαϊκό σας e-mail. Αιτήματα επικοινωνίας που δεν θα περιέχουν το ακαδημαϊκό e-mail του φοιτητή δεν θα απαντώνται.