Δημητρακοπούλου ΓεωργίαΕΔΙΠgdimitrak@upatras.gr
Καρανικόλα ΖωήΕΔΙΠzoekar@upatras.gr