Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020 – 2021

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 172/29.7.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 202028.08.2020 – 25.09.2020
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:05.10.2020
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:15.01.2021
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:25.01.2021 - 12.02.2021
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:22.02.2021
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:04.06.2021
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:14.06.2021 – 02.07.2021