ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_100 Πολιτισμική θεωρία και μουσειακές σπουδές (Υ)30031,55
MUS_101Ιστορία, τυπολογίες και λειτουργίες των μουσείων (Υ)30031,55
MUS_102Εισαγωγή στις ΤΠΕ (Υ)30031,55
MUS_103Εισαγωγή στην Ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου (Υ)30031,55
MUS_104Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ)30031,55
MUS_105Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες Ι (Υ)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_200Εισαγωγή στην πολιτισμική κληρονομιά (Ε)30031,55
MUS_201Αρχιτεκτονική μουσείων (Ε)30031,55
MUS_202Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού (Ε)30031,55
MUS_203Εισαγωγή στη Νεοελληνική ιστορία (Ε)30031,55
MUS_204Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες Ι (Ε)30031,55
MUS_205Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες ΙΙ (Ε)30031,55
MUS_206Αγγλικά/Γαλλικά Ι (Ε)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_300Εισαγωγή στην επιστήμη της Αρχαιολογίας (Υ)30031,55
MUS_301Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες ΙΙ (Υ)30031,55
MUS_302Εισαγωγή στην Τεχνολογία και τη Μηχανική (Ε)30031,55
MUS_303Μουσειολογία και αρχαιολογικά μουσεία (Ε)30031,55
MUS_304Συλλεκτικές πρακτικές (Ε)30031,55
MUS_305Αγγλικά/Γαλλικά Ορολογία Ι (Ε)30031,55
MUS_306Αγγλικά/Γαλλικά ΙΙ (Ε)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_400Στοιχεία βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας (Ε)30031,55
MUS_401Εισαγωγή στην Κεραμική και τις εφαρμοσμένες τέχνες (Ε)30031,55
MUS_402Μουσεία και Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Υ)30031,55
MUS_403Μουσεία και Μουσειολογία Ιστορίας (Ε)30031,55
MUS_404Οργάνωση, διαχείριση και τεκμηρίωση μουσειακών συλλογών (Υ)30031,55
MUS_405Μουσειακή ηθική (Ε)30031,55
MUS_406Αγγλικά/Γαλλικά Ορολογία ΙΙ (Ε)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_500Εισαγωγή στη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (Υ)30031,55
MUS_501Μουσεία/Πινακοθήκες και Μουσειολογία Εικαστικών τεχνών (Ε)30031,55
MUS_502Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και περιβάλλον (Ε)30031,55
MUS_503Στοιχεία συντήρησης αντικειμένων (Υ)30031,55
MUS_504Μουσεία, εκθέσεις και ερμηνεία (Υ)30031,55
MUS_505Θεωρίες εκπαίδευσης και μάθησης (Υ)30031,55
MUS_506Μουσείο και πόλη (Ε)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_600Επισκέπτες και κοινό: Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (Ε)30031,55
MUS_601Μουσεία και Μουσειολογία εφαρμοσμένων τεχνών (Ε)30031,55
MUS_602Βιομηχανική κληρονομιά και μουσειακοί χώροι (Ε)30031,55
MUS_603Ειδικά θέματα συντήρησης (Ε)30031,55
MUS_604Αρχές και τεχνικές εκπόνησης μουσειολογικών μελετών (Υ)30031,55
MUS_605Μουσειακή εκπαίδευση (Υ)30031,55
MUS_606Νέα Μουσειολογία, τοπικά μουσεία και πολιτιστικός τουρισμός (Ε)30031,55
MUS_607Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Ε)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_700Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας (Ε)30031,55
MUS_701Πτυχιακή εργασία (Ε)30031,55
MUS_702Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς και μουσειακών συλλογών (Ε)30031,55
MUS_703Ανάλυση και αξιολόγηση εκθέσεων (Υ)30031,55
MUS_704Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας πολιτισμικών μονάδων (Υ)30031,55
MUS_705Μουσεία και ψηφιακές τεχνολογίες (Ε)30031,55
MUS_706Εισαγωγή στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (Ε)30031,55
MUS_707Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία (Ε)30031,55
MUS_708Ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματοποίηση (Ε)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΚωδικόςΤίτλοςΠΦΕΔΜΣΒECTS
MUS_800Μουσείο και σχολείο (Υ)30031,55
MUS_801Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα (Ε)30031,55
MUS_802Στοιχεία Αρχαιομετρίας (Ε)30031,55
MUS_803Εκθεσιακός σχεδιασμός (οργάνωση χώρου, φωτισμός, πρόσβαση) (Ε)30031,55
MUS_804Πολιτικές εκπαίδευσης προσωπικού: Άτυπες και μη τυπικές μορφές (Υ)30031,55
MUS_805Ερμηνευτικές στρατηγικές και συγγραφή μουσειακών κειμένων (Ε)30031,55
MUS_806Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία (Ε)30031,55
MUS_807Πρακτική άσκηση (Ε)30031,55
Σύνολο για 6 μαθήματα (18 ΩΕ)18001830

Υπόμνημα
Π: Παραδόσεις
Φ: Φροντιστήρια
Ε: Εργαστήρια
ΔΜ: Διδακτικές μονάδες
ΣΒ: Συν/στής βαρύτητας
ECTS: Πιστωτικές μονάδες
ΩΕ: Ώρες επαφής
(Υ): Υποχρεωτικό μάθημα
(Ε): Μάθημα επιλογής