Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο Ισόγειο των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στον Πύργο.

Η γραμματεία του τμήματος είναι ανοιχτή στο κοινό τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή από 11:00 έως 13:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: museolsecr@upatras.gr
  • Μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση
    Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
    Τμήμα Μουσειολογίας
    Ρήγα Φεραίου
    Τ.Κ. 27131, Πύργος

Τηλέφωνο: (+30) 2610962885
Φαξ: (+30) 2621025494